Pon - Pt 07:00 - 15:00

Sob - Niedz Zamknięte

Blog

Oświetlenie liniowe w halach wysokiego składowania

Oświetlenie liniowe w halach wysokiego składowania

Hale wysokiego składowania charakteryzują się wąskimi ścieżkami komunikacyjnymi, osiągającymi od ok. 1,5 do 3 m. Nie dociera do nich światło zewnętrze, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie oświetlenie, które poprawia komfort pracy oraz zwiększa wydajność wykonywania zadań wzrokowych.

Projektując oświetlenie dla hal wysokiego składowania, należy skupić się na innych elementach niż przy oświetleniu strefy otwartej. Do najbardziej istotnych zalicza się: wysokość regałów, szerokość alejki, natężenie oświetlenia na podłodze oraz na półkach. Ze względu na regały oprawy montowane są wzdłuż ścieżek komunikacyjnych. Według normy PN-EN 12464-1 alejki między regałami zalicza się do obszarów ruchu i korytarzy, dlatego średnie natężenie oświetlenia Em mierzone na poziomie podłogi nie powinno być mniejsze niż 100 lx. Jeśli natomiast po drodze poruszają się pojazdy, np. wózki widłowe, wówczas wymaga się, aby osiągało 150 lx. Ponadto oświetlenie wejść i wyjść musi tworzyć strefę przejściową, aby uniknąć nagłych zmian w natężeniu oświetlenia między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym w ciągu dnia i w nocy. Współczynnik olśnienia UGRL nie może przekraczać 28, tak aby uniknąć olśnienia kierowców i pieszych. Równomierność natężenia UO na danym obszarze nie powinna być mniejsza niż 0,4, a współczynnik oddawania barw Ra musi wynosić co najmniej 40.

Oświetlenie belką świetlówkową 2 x 58 W

Jedną z najczęściej spotykanych opraw w halach wysokiego składowania jest belka świetlówkowa 2 x 58 W. Główny powód jej stosowania to niski koszt zakupu, wynoszący ok. 100 zł. Firma NowaLed przeprowadziła symulację, w której sprawdzono, czy warto korzystać z takiego rozwiązania. Pomiędzy regałami o wysokości 12 m utworzono alejkę o szerokości 2,4 m i zamontowano oprawy na wysokości 13 m. Do osiągnięcia na podłodze oświetlenia o natężeniu równym 100 lx w jednej alejce należy umieścić 22 oprawy. Przy takiej liczbie natężenie na górnej półce, na wysokości 10 m, wynosi 515 lx, natomiast na dolnej, na poziomie 2 m – 66 lx. Przy tej ostatniej wartości pracownik może mieć trudności w odczytywaniu etykiet i będzie potrzebował dodatkowego źródła światła. Dla porównania, gdy wymagane natężenie oświetlenia na podłodze wynosi 150 lx, liczba opraw wzrasta do 31. Przy czym natężenie na górnej półce wynosi wówczas 700 lx, a na dolnej 92 lx.

Oświetlenie oprawą NowaLed ILL Vento CC 130

W porównawczej symulacji wykorzystano oprawę NowaLed ILL – Vento CC 130 (135 W), która jest przeznaczona do hal wysokiego składowania, gdzie szerokość alejki nie przekracza 2,6 m. Zalecana wysokość montażu wynosi od 8 do 16 m z zachowaniem natężenia oświetlenia na poziomie 150 lx i poboru mocy od 8 do 13 W/m. Oprawa dostępna jest w dwóch wersjach: z plafonem matowym (idealnie nadaje się do równomiernego oświetlania powierzchni) lub transparentnym (przy takiej samej liczbie opraw zapewnia wyższe natężenie oświetlenia na podłodze, kosztem pojawienia się zjawiska olśnienia). W przeprowadzonej symulacji z wykorzystaniem Vento CC 130, uzyskanie 100 lx na podłodze wymaga zastosowania jedynie 3 opraw. W takiej sytuacji natężenie na górnej półce wynosi 545, a na dolnej 110 lx. Przy natężeniu oświetlenia na podłodze równym 150 lx liczba opraw wynosi 5, zaś natężenie na górnej półce 575, a na dolnej 160 lx.

Podsumowanie

Oświetlając alejkę między regałami, oprócz natężenia oświetle10nia na podłodze, należy również wziąć pod uwagę jego wartość na półkach. W przypadku belki świetlówkowej półki regałów mogą być niedoświetlone, co może wpływać negatywnie na wydajność pracowników oraz zwiększyć liczbę popełnianych przez nich błędów. W celu uzyskania 150 lx na podłodze trzeba zamontować 31 opraw świetlówkowych, natomiast w przypadku Vento CC 130 jedynie 5. To ponad 6 razy więcej urządzeń, co przekłada się na wyższe koszty i dłuższy czas montażu. Moc pobierana przez belkę świetlówkową również jest ponad 6-7 razy większa, co wpływa na wyższy całkowity koszt energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku. Wyniki z symulacji pokazują, że oprawy rozmieszczone z odstępem do 10 m, mogę zachować równomierne oświetlenie na górnych półkach.

Inteligentne sterowanie w korytarzach

Oprawy serii Vento przystosowane są do inteligentnej pracy w korytarzach. Współpracując ze standardowymi czujnikami ruchu, umożliwiają stopniową regulację strumienia świetlnego. Czujnik wykrywając obecność osób przekazuje sygnał do opraw zwiększając płynnie ich moc do 100%. Po zaniku ruchu czujnik podtrzymuje sygnał jeszcze przez 5 minut. Po upływie tego czasu moc opraw łagodnie spada do 20%, do momentu wykrycia ponownie ruchu. Czasy i tryby pracy oświetlenia mogą być zaprogramowane na etapie produkcji do indywidualnych potrzeb klienta. Inteligentna praca oświetlenia wydłuża żywotność opraw i umożliwia nawet kilkukrotnego obniżenia zużycia energii przy zachowaniu komfortu osób pracujących.

Katalog produktów