Pon - Pt 07:00 - 15:00

Sob - Niedz Zamknięte

Blog

O czym należy pamiętać instalując oświetlenie uliczne LED?

O czym należy pamiętać instalując oświetlenie uliczne LED?

Wygląd naszych ulic po zmroku, zarówno w centrach miast, jak i na ich obrzeżach czy nawet daleko poza nimi, ulega w ostatnim czasie istotnym zmianom za sprawą modernizacji oświetlenia. Powoli mijają czasy, gdy mimo nieustannej pracy pochłaniających tysiące kilowatogodzin archaicznych lamp, infrastrukturę drogową spowijał mrok. Jednocześnie maleją koszty jej utrzymania. Trzeba jednak zadbać o to, aby uniknąć groźnych w skutkach błędów.

Oszczędność i bezpieczeństwo dzisiaj mogą iść ze sobą w parze

Jakość luminacji zapewnianej przez oświetlenie uliczne LED jest już rzeczą najzupełniej oczywistą, którą potwierdzają zarówno jego parametry, jak i bezpośrednie wrażenia uzyskane podczas korzystania z wyposażonych w nie dróg. Znakomite, białe światło o bardzo szerokim widmie zbliżającym je pod tym względem do słonecznego,pozwala na dużo szybsze dostrzeżenie innego uczestnika ruchui wielu szczegółów mijanych obiektów. Od tragedii na drodze niejednokrotnie dzielą nas dosłownie ułamki sekund. Ma to więc ogromne znaczenie.

Aby moc w pełni cieszyć się znakomitymi właściwościami nowoczesnych rozwiązań,należy zadbać o właściwy sposób ich instalacji. Podobnie jak w przypadku każdej innej modernizacji oświetlenia, również to uliczne musi być rezultatem rzetelnej pracy projektantów, którzy wezmą pod uwagę szereg istotnych kwestii. Znaczenie ma m.in. klasa drogi czy umiejscowienie przejść dla pieszych i innych newralgicznych miejsc. Aby natężenie światła i rozkład luminacji były właściwe, parametry zastosowanych opraw LED muszą odpowiadać wysokości słupów i częstotliwości ich rozmieszczenia.

Niepoprawna modernizacja oświetlenia, choć przyniesie znaczne oszczędności, może skutkować obniżeniem jego skuteczności. Tymczasem,technologia LED nie ma słabych stron – trzeba jedynie właściwie z niej korzystać.

Korzystaj z pomocy najlepszych specjalistów

Pewien wzrost kosztów tego rodzaju inwestycji zwróci się tak czy inaczej, dzięki fantastycznej oszczędności modułów LED. Ponadto, w przypadku dróg administrowanych przez samorządy, warto zwrócić uwagę na uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program SOWA, w ramach którego można liczyć na bardzo wysokie dofinansowanie. Nadmierne oszczędności tym bardziej są więc pozbawione sensu. Zwłaszcza, że zapotrzebowanie oświetlenia na energię można jeszcze zmniejszyć stosując inteligentne systemy sterowania (również należące do przedsięwzięć objętych wspomnianym programem).

NowaLed, dzięki bogatemu doświadczeniu i kwalifikacjom swoich specjalistów, bez trudu zaproponuje w tym zakresie najlepsze rozwiązania. Każda kolejna realizacja dowodzi najwyższej jakości naszej pracy. Zapraszamy do kontaktu.

Katalog produktów