Pon - Pt 07:00 - 15:00

Sob - Niedz Zamknięte

Blog

Zapewnienie właściwego oświetlenia to obowiązek pracodawcy. Sprostaj mu niskim kosztem

Zapewnienie właściwego oświetlenia to obowiązek pracodawcy. Sprostaj mu niskim kosztem

Każda praca wykonywana jest efektywniej, jeśli odbywa się to we odpowiednich warunkach. Jednym z kluczowych aspektów jest tutaj właściwe oświetlenie, dzięki któremu wszelkie towarzyszące poszczególnym czynnościom zadania wzrokowe nie nastręczają najmniejszych trudności, a także zredukowane jest ryzyko wypadków i odczuwania dyskomfortu. Jego zapewnienie jest więc nieodzownym zadaniem związanym z przygotowaniem stanowisk pracy.

Jak mocno należy oświetlić daną przestrzeń?

Zasadniczo oświetlenie miejsca pracy powinno być na tyle efektywne, by znajdujące się w nim osoby nie miały kłopotów z rozróżnianiem szczegółów i szybkością spostrzegania, korzystanie z narządu wzroku powodowało zmęczenia, a żadna czynność nie wiązała się z nadmiernym zagrożeniem. To, jakie wymaganie techniczne wynikają z tego w praktyce, zależy od rodzaju wykonywanych zadań – stosowanie do tego należy, zgodnie z obowiązującymi normami, zapewnić właściwe natężenie, które wyrażane jest luxach, co oznacza jeden lumen oświetlający metr kwadratowy.

Jak łatwo się domyśleć, im mniej precyzyjne są dane rodzaje prac, tym mniej intensywne oświetlenie będzie niezbędne. I tak, przestrzenie magazynowe, stanowiska, na których wykonuje się montaż zgrubny, a także np. szatnie czy stołówki wymagają jedynie 200 lx. W przypadku montażu precyzyjnego potrzeba już jednak 500 lx, zaś wyrób narzędzi, mokromechanika czy mechanika precyzyjna wymaga aż 1000. Dobrze oświetlone (na poziomie 500 lx) powinny być także m.in. pomieszczenia wykładowe, strefy, na których wykonywane jest pakowanie, a także czynności związane z opieką medyczną.

By ustalić, czy wskazania norm zostały spełnione, trzeba wykonać pomiary natężenia, a także ponowić je wówczas, gdy np. zaszły zmiany w sposobie wykorzystania danego stanowiska czy przestrzeni.

Zadbamy o wszystkie parametry

Samo zainstalowanie lamp rzucających nawet bardzo intensywne światło nie gwarantuje jeszcze, że rezultat będzie odpowiadał określonym przez przepisy wymaganiom. Pracownika trzeba uchronić nie tylko przed problemami wynikającymi ze zbyt słabego oświetlenia, ale także przed zbyt dużym ryzykiem olśnienia, gdy w polu widzenia będzie miał do czynienia z nadmierną luminacją, co może mieć charakter zarówno bezpośredni, jaki odbiciowy.

Innym istotnym zagadnieniem jest równomierność natężenia, zwłaszcza na płaszczyźnie roboczej, a także korzystny rozkład luminacji, od którego pośrednio także zależy jakość widzenia.

Wszystko to sprawia, że zadanie projektowania i instalacji oświetlenia w obiektach użytkowych należy powierzać specjalistom. Oferowane przez Nowaled lampy przemysłowe LED zainstalowane w sposób poprzedzony gruntowną analizą potrzeb istniejących w konkretnej przestrzeni, to dużo więcej korzyści niż tylko te wynikające z energooszczędności samych źródeł światła. Gospodarowanie energią może być dużo bardziej efektywne dzięki systemowi sterowania. Przede wszystkim jednak, zapewniają optymalne parametry, sprzyjające bezpiecznej i wydajnej pracy.

Katalog produktów