Leasing

Finansowanie oświetlenia w formule leasingu za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Prosta zasada działania

W tej formule wyróżniamy trzy strony, które są określone w umowie trójstronnej tj.

  1. Korzystający – czyli użytkownik końcowy oświetlenia (zakład przemysłowy),
  2. Dostawca – czyli EFL,
  3. Producent – NowaLed ILL.

Forma własności wygląda analogicznie jak w przypadku leasingu innych przedmiotów, czyli zakupione oświetlenie staje się w całości Twoją własnością w momencie spłaty ostatniej raty.

Okres spłaty i wysokość raty

Najczęstszym okresem umów leasingowych jest wariant 3- lub 4-letni, kiedy to wysokość raty jest dostosowana do wielkości miesięcznej oszczędności na prądzie. Wartości się zazębiają lub pozostawiają przestrzeń do wygenerowania dodatkowych środków z oszczędności na poczet innych wydatków w przedsiębiorstwie. Wysokość miesięcznej raty może być dowolnie kształtowana i jest uzależniona od takich czynników jak:

  • wartość oszczędności na energii elektrycznej,
  • wysokość pierwszej wpłaty lub jej braku,
  • czas trwania umowy leasingowej,
  • wysokość wykupu końcowego.

Przykład – na podstawie jednej z naszych realizacji

koszt modernizacji 430 000 zł

koszty leasingowe:
wpłata własna – 48 000 zł
miesięczna rata – 12 100 zł

miesięczne koszty na energii elektrycznej:
koszty przy obecnych oprawach – 20 800 zł
koszty prądu po modernizacji – 4 800 zł

miesięczne oszczędności na modernizacji:
w trakcie spłaty leasingu (3 lata) – 3 900 zł
po spłacie leasingu – 16 000 zł

Jak widać, przedsiębiorca uzyska oszczędności już od pierwszego miesiąca po modernizacji – nawet podczas spłacania rat leasingu.