Informacje o projekcie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Rozwój eksportu Przedsiębiorstwa NOWALED ILL SP. Z O.O. – wypromowanie oświetlenia na rynkach zagranicznych

 

Cel projektu: promowanie produktów branży budowlanej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 186 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 139 500.00 PLN

 

Beneficjent: NOWALED ILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ