Pon - Pt 07:00 - 15:00

Sob - Niedz Zamknięte

Blog

Dofinansowanie do Modernizacji Oświetlenia

Dofinansowanie do Modernizacji Oświetlenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023–2024 r. Dofinansowanie można również otrzymać na modernizację oświetlenia.

Konkurs na dofinansowanie modernizacji oświetlenia jest nie tylko szansą na poprawę jakości pracy, ale również na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii możliwe jest bowiem zminimalizowanie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji.

W konkursie mogą wziąć udział prywatne przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, które planują modernizację oświetlenia na swoim terenie. W ramach konkursu dofinansowanie może zostać przyznane na zakup i wymianę nowych źródeł światła, modernizację istniejącej infrastruktury oraz na wykonanie audytu energetycznego.

Warunki udziału w konkursie

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

•  nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

•  nie zalega z opłacaniem podatków;

•  nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

•  nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

•  nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Dofinansowanie oświetlenia

Dofinansowanie obejmuje zakup i instalację elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60 000 zł i nie może przekraczać 80% wartości inwestycji.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Nowa LED oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie projektu, również pomaga w uzyskaniu dofinansowania na realizację projektów. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia, co gwarantuje skuteczne i efektywne rozwiązania.

Źródło.pl: zus.pl

Katalog produktów