Rekomendacje


Firma NowaLed ILL Sp. z o.o. realizując swoje zadanie, potwierdziła wysoką jakość oferowanych produktów, rzetelność, kompetencję pracowników oraz terminowość świadczonych usług.

Eugeniusz Andrusiewicz
Elektromontaż Rzeszów S. A.