Realizacje

W trakcie naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 370 inwestycji przemysłowych, z których najstarsze mają już ponad 6 lat. Większość obiektów została oświetlona przy wykorzystaniu automatyki sterującej oświetleniem w standardzie DALI, co dodatkowo w sposób wymierny zwiększyło oszczędności u użytkowników naszych opraw. Nasze rozwiązania kierujemy do klientów chcących wygenerować maksymalne oszczędności z tytułu zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu najwyższej na rynku realnej żywotności opraw, wynikającej z autorskich rozwiązań konstrukcyjnych.

Wiśniowski
Husqvarna Poland
Saint-Gobain
Poligal Polska
Develey Polska
Develey Polska Warszawa
PPH Postęp SA